Nước Mỹ khủng hoảng thiếu sữa bột
Hiện có khoảng 26 bang của Mỹ đang gặp khó vì không đủ sữa bột đáp ứng nhu cầu.

Phân tích & Bình luận

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam