Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 7,815 Bình luận : 0

Lượt xem : 8,043 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,716 Bình luận : 0

Lượt xem : 5,474 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,768 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,228 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 5,733 Bình luận : 0

Lượt xem : 9,005 Bình luận : 0

Lượt xem : 6,302 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,509 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,830 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,057 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 9,016 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,217 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,214 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,130 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,815 Bình luận : 0

Lượt xem : 97,805 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất