Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 46,066 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,825 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,660 Bình luận : 0

Lượt xem : 29,355 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,237 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,167 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 15,652 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,371 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,641 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,082 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,985 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,563 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 28,296 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,862 Bình luận : 0

Lượt xem : 49,480 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,762 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,813 Bình luận : 0

Lượt xem : 203,675 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất