Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 7,492 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,898 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,545 Bình luận : 0

Lượt xem : 5,269 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,606 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,070 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 5,567 Bình luận : 0

Lượt xem : 8,831 Bình luận : 0

Lượt xem : 6,155 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,355 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,663 Bình luận : 0

Lượt xem : 12,869 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 8,837 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,032 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,008 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,935 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,665 Bình luận : 0

Lượt xem : 93,295 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất