Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 47,684 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,856 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,704 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,324 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,197 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,467 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 16,651 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,383 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,775 Bình luận : 0

Lượt xem : 32,188 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,141 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,554 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 29,317 Bình luận : 0

Lượt xem : 32,289 Bình luận : 0

Lượt xem : 50,623 Bình luận : 0

Lượt xem : 32,841 Bình luận : 0

Lượt xem : 29,838 Bình luận : 0

Lượt xem : 209,558 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất