Stress nhiệt trên bò sữa

15.09.2015

Hiện nay, chăn nuôi bò sữa ở nước ta đang rất tiềm năng. Tuy nhiên, sức sản xuất...

Lượt xem : 2,061 Bình luận : 0

Lượt xem : 2,286 Bình luận : 0

Lượt xem : 2,276 Bình luận : 0

Lượt xem : 2,115 Bình luận : 0

Lượt xem : 3,388 Bình luận : 0

Lượt xem : 4,459 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 3,867 Bình luận : 0

Lượt xem : 4,709 Bình luận : 0

Lượt xem : 4,320 Bình luận : 0

Lượt xem : 6,049 Bình luận : 0

Lượt xem : 4,571 Bình luận : 0

Lượt xem : 4,659 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 1,877 Bình luận : 0

Lượt xem : 1,832 Bình luận : 0

Lượt xem : 2,241 Bình luận : 0

Lượt xem : 3,031 Bình luận : 0

Lượt xem : 2,900 Bình luận : 0

Lượt xem : 52,862 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất

Trả lời :”Theo Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc thì tăng trưởng ngành sữa ở các nước đang phát triển là trên 4% và xu hướng này càng tăng nhanh so với các nước...”

Trả lời :”Công ty chúng tôi chuyên về bò sữa. Câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau: Bò Braman là một loại bò thịt thuộc giống bò Zebu có nguồn gốc từ ...”

Trả lời :”Bò Lai Sind là kết quả quá trình lai hấp phụ tự nhiên và nhân tạo từ những năm ba mươi của thế kỷ trước đến nay, giữa bò Vàng Việt Nam và bò Red Sindh...”