Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 13,306 Bình luận : 0

Lượt xem : 8,424 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,291 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,718 Bình luận : 0

Lượt xem : 12,788 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,076 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 6,127 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,671 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,534 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,329 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,413 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,312 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 12,816 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,604 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,761 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,280 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,243 Bình luận : 0

Lượt xem : 108,326 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất