Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 14,451 Bình luận : 0

Lượt xem : 8,837 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,919 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,285 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,917 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,042 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 6,569 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,905 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,123 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,250 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,330 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,286 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 14,734 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,727 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,306 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,385 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,273 Bình luận : 0

Lượt xem : 113,504 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất