Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 18,317 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,982 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,213 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,329 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,813 Bình luận : 0

Lượt xem : 17,738 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 8,020 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,224 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,998 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,998 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,178 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,550 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 17,501 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,735 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,001 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,436 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,314 Bình luận : 0

Lượt xem : 127,810 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất