Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 38,091 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,012 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,107 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,753 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,877 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,089 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 9,587 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,831 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,030 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,433 Bình luận : 0

Lượt xem : 17,786 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,445 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 22,676 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,206 Bình luận : 0

Lượt xem : 42,908 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,187 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,387 Bình luận : 0

Lượt xem : 161,630 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất