Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 14,899 Bình luận : 0

Lượt xem : 9,147 Bình luận : 0

Lượt xem : 17,210 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,615 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,222 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,404 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 6,860 Bình luận : 0

Lượt xem : 17,230 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,428 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,563 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,650 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,573 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 15,056 Bình luận : 0

Lượt xem : 17,037 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,644 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,694 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,574 Bình luận : 0

Lượt xem : 116,301 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất