Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 42,112 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,871 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,725 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,486 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,497 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,034 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 12,019 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,640 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,702 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,223 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,809 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,948 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 25,476 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,235 Bình luận : 0

Lượt xem : 46,334 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,907 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,046 Bình luận : 0

Lượt xem : 187,530 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất