Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 6,889 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,691 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,171 Bình luận : 0

Lượt xem : 4,874 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,170 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,332 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 5,350 Bình luận : 0

Lượt xem : 8,297 Bình luận : 0

Lượt xem : 5,928 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,638 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,428 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,767 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 8,180 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,717 Bình luận : 0

Lượt xem : 6,664 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,598 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,456 Bình luận : 0

Lượt xem : 87,104 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất