Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 7,267 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,808 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,306 Bình luận : 0

Lượt xem : 5,089 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,450 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,938 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 5,477 Bình luận : 0

Lượt xem : 8,591 Bình luận : 0

Lượt xem : 6,055 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,049 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,574 Bình luận : 0

Lượt xem : 12,135 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 8,673 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,850 Bình luận : 0

Lượt xem : 6,870 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,808 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,576 Bình luận : 0

Lượt xem : 90,615 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất