Stress nhiệt trên bò sữa

15.09.2015

Hiện nay, chăn nuôi bò sữa ở nước ta đang rất tiềm năng. Tuy nhiên, sức sản xuất...

Lượt xem : 2,299 Bình luận : 0

Lượt xem : 2,757 Bình luận : 0

Lượt xem : 2,575 Bình luận : 0

Lượt xem : 2,896 Bình luận : 0

Lượt xem : 3,646 Bình luận : 0

Lượt xem : 4,755 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 4,131 Bình luận : 0

Lượt xem : 5,246 Bình luận : 0

Lượt xem : 4,694 Bình luận : 0

Lượt xem : 6,554 Bình luận : 0

Lượt xem : 5,081 Bình luận : 0

Lượt xem : 4,952 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 2,519 Bình luận : 0

Lượt xem : 2,418 Bình luận : 0

Lượt xem : 2,609 Bình luận : 0

Lượt xem : 3,378 Bình luận : 0

Lượt xem : 3,343 Bình luận : 0

Lượt xem : 60,228 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất

Trả lời :”Công ty chúng tôi chuyên về bò sữa. Câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau: Bò Braman là một loại bò thịt thuộc giống bò Zebu có nguồn gốc từ ...”

Trả lời :”Theo Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc thì tăng trưởng ngành sữa ở các nước đang phát triển là trên 4% và xu hướng này càng tăng nhanh so với các nước...”

Trả lời :”Bò Lai Sind là kết quả quá trình lai hấp phụ tự nhiên và nhân tạo từ những năm ba mươi của thế kỷ trước đến nay, giữa bò Vàng Việt Nam và bò Red Sindh...”