Stress nhiệt trên bò sữa

15.09.2015

Hiện nay, chăn nuôi bò sữa ở nước ta đang rất tiềm năng. Tuy nhiên, sức sản xuất...

Lượt xem : 1,973 Bình luận : 0

Lượt xem : 2,202 Bình luận : 0

Lượt xem : 2,200 Bình luận : 0

Lượt xem : 2,032 Bình luận : 0

Lượt xem : 3,286 Bình luận : 0

Lượt xem : 4,338 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 3,781 Bình luận : 0

Lượt xem : 4,604 Bình luận : 0

Lượt xem : 4,220 Bình luận : 0

Lượt xem : 5,911 Bình luận : 0

Lượt xem : 4,472 Bình luận : 0

Lượt xem : 4,556 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 1,777 Bình luận : 0

Lượt xem : 1,731 Bình luận : 0

Lượt xem : 2,124 Bình luận : 0

Lượt xem : 2,933 Bình luận : 0

Lượt xem : 2,815 Bình luận : 0

Lượt xem : 50,670 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất

Trả lời :”Theo Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc thì tăng trưởng ngành sữa ở các nước đang phát triển là trên 4% và xu hướng này càng tăng nhanh so với các nước...”

Trả lời :”Bò Lai Sind là kết quả quá trình lai hấp phụ tự nhiên và nhân tạo từ những năm ba mươi của thế kỷ trước đến nay, giữa bò Vàng Việt Nam và bò Red Sindh...”

Trả lời :” Công ty Châu Giang là một Công ty TNHH có hai thành viên , được thành lập vào ngày 20 tháng 06 năm 1996 . Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26 thá...”