Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 15,996 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,813 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,245 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,963 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,059 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,502 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 7,401 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,909 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,974 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,892 Bình luận : 0

Lượt xem : 12,675 Bình luận : 0

Lượt xem : 17,688 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 15,699 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,124 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,271 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,565 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,268 Bình luận : 0

Lượt xem : 121,427 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất