Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 10,964 Bình luận : 0

Lượt xem : 8,224 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,909 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,587 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,947 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,609 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 5,911 Bình luận : 0

Lượt xem : 12,405 Bình luận : 0

Lượt xem : 9,597 Bình luận : 0

Lượt xem : 12,651 Bình luận : 0

Lượt xem : 8,389 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,363 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 10,834 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,428 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,929 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,887 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,171 Bình luận : 0

Lượt xem : 101,457 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất