Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 17,149 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,090 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,704 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,256 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,827 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,790 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 7,748 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,566 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,353 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,476 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,695 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,138 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 16,544 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,093 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,116 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,675 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,801 Bình luận : 0

Lượt xem : 124,254 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất