Từ giấc mơ biến Mộc Châu thành đại nông trường đến...
“Làng bò sữa” Mộc Châu đã thay đổi rất nhiều và những thay đổi này được gói gọn trong 2 giấc mơ lớn:...

Phân tích & Bình luận

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam