Nhập khẩu gần 1.800 con bò sữa cao sản từ Mỹ
Ngày 15-10, tại cảng Cửa Lò (Nghệ An), Tập đoàn TH tổ chức lễ đón gần 1.800 con bò sữa cao sản thuầ...

Phân tích & Bình luận

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam