Sữa tươi nguyên liệu trong nước mới đáp ứng 40% nh...
Sản lượng sữa tươi từ đàn bò trong nước ước đạt 1,2 triệu tấn (năm 2023), tăng 7,2% so với 2022, năn...

Phân tích & Bình luận

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam