Lô bò A2 thuần chủng đầu tiên từ New Zealand "đặt ...
Tuần đầu tháng 6/2018, lô bò A2 thuần chủng đầu tiên của Việt Nam đã được nhập trực tiếp từ New Zeal...

Phân tích & Bình luận

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam