Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất

Trả lời :”Theo Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc thì tăng trưởng ngành sữa ở các nước đang phát triển là trên 4% và xu hướng này càng tăng nhanh so với các nước...”

Trả lời :”Bò Lai Sind là kết quả quá trình lai hấp phụ tự nhiên và nhân tạo từ những năm ba mươi của thế kỷ trước đến nay, giữa bò Vàng Việt Nam và bò Red Sindh...”

Trả lời :” Công ty Châu Giang là một Công ty TNHH có hai thành viên , được thành lập vào ngày 20 tháng 06 năm 1996 . Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26 thá...”