Có gì ở trang trại bò sữa hiện đại của TH?

21:07 | 18/10/2017

Nếu nhận diện nông nghiệp 4.0 qua việc sử dụng các thiết bị chính xác, kết nối vạn vật (IoT), cảm biến, định vị toàn cầu, quản lý dữ liệu lớn (Big data), thiết ...

Những hội thảo do Dairy Việt Nam