Hà Lan: Chăn nuôi bò sữa thông minh

20.06.2018

Đứng trước nhiều thách thức diện tích đất nông nghiệp giảm dần, biến đổi khí hậu...

Hình ảnh hoạt động

Phân tích & bình luận

Lượt xem : 20,798 Bình luận : 0

Lượt xem : 5,987 Bình luận : 0

Lượt xem : 17,698 Bình luận : 0

Lượt xem : 6,543 Bình luận : 0

Lượt xem : 5,872 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,898 Bình luận : 0