Hà Lan: Chăn nuôi bò sữa thông minh

20.06.2018

Đứng trước nhiều thách thức diện tích đất nông nghiệp giảm dần, biến đổi khí hậu...

Hình ảnh hoạt động

Phân tích & bình luận

Lượt xem : 18,198 Bình luận : 0

Lượt xem : 3,359 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,862 Bình luận : 0

Lượt xem : 6,184 Bình luận : 0

Lượt xem : 5,549 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,562 Bình luận : 0