Hệ thống tưới

Đầu tưới ClickTif HD và phụ kiện
Phù hợp với các kiểu tưới cho cây trồng trong châm bầu, chậu cảnh, bao giá thể trong nhà kính, vườn ươm và cây cảnh quan.

MAIN FEATURES

See in catalog

TECHNICAL DATA

 

 

 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Sản phẩm khác