Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 43,070 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,577 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,400 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,172 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,141 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,760 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 12,668 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,342 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,423 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,955 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,591 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,579 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 26,161 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,025 Bình luận : 0

Lượt xem : 47,109 Bình luận : 0

Lượt xem : 29,570 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,696 Bình luận : 0

Lượt xem : 191,066 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất