Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 42,357 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,087 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,919 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,712 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,675 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,240 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 12,213 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,859 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,926 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,449 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,035 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,128 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 25,678 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,443 Bình luận : 0

Lượt xem : 46,556 Bình luận : 0

Lượt xem : 29,089 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,230 Bình luận : 0

Lượt xem : 188,468 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất