Sự kiện sắp tổ chức
Hội thảo Thức ăn và Thú y 2011
July 15, 2011

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Việt Nam
Liên hệ: N.C.C. Triển lãm tổ chức Công ty TNHH (NEO)
Điện thoại: +66 2 203 4260-4
Fax: +66 2 203 4250-1
Email: lertwat@Qsncc.com
Website: http://www.ildex.com

Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Bài viết khác