» Chi tiết

Danh mục sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

DCP: Dicalcium Phosphate (dạng bột và dạng hạt)

15:04 | 18/08/2011

Đặc Tình Kỹ Thuật của DCP

Cám mỳ viên

15:02 | 18/08/2011

Đạm >= 15 %
Xơ <= 10 %
Tro <= 8 %
Độ ẩm <=13%
Xuất sứ: Sri-lan-ka

Khô Dầu Dừa

15:01 | 18/08/2011

Béo: 6% max
Đạm: 21% min
Xơ: 15% max
Cát/Sạn: 2.5% max
Humility: 12% max
Aflatoxin :50- 100 ppb
Xuất sứ: Malaysia - Philippine

Khô cải ngọt

15:00 | 18/08/2011

Xuất xứ: Dubai
Độ ẩm: <13%
Độ đạm :37% tối thiểu;
Dạng bột Bao Bì: PP

Khô dầu cọ

14:58 | 18/08/2011

Ðộ Ðạm (Protein): 16 - 18%
Ðộ dầu: 8-10%
Ðộ ẩm: 12% max
Ðộ sơ thô: 18% max
Xuất sứ: Malaysia

DDGS

10:15 | 15/08/2011

Ðộ Ðạm (Protein): thấp nhất 24%, cao nhất 27%
Ðộ béo tiêu hóa: 15% min
Ðộ ẩm: 13% max
Ðộ sơ thô: 9% max
Ðộ tro thô: 11% max
Xuất sứ: Mỹ

Khô đậu tương

10:13 | 15/08/2011

Ðộ Ðạm (Protein): thấp nhất
46%, cao nhấtt 48%
Ðộ béo/dầu: 1.5% max
Ðộ ẩm nhỏ nhất: 12% max
Ðộ sơ thô: 6% max
Cát và silica: 2.5% max
Xuất sứ: Mỹ