» Chi tiết

Danh mục sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

Chống bú trộm

19:42 | 16/01/2012

Mã sản phẩm 100125
Xuất sứ: Pakistan

Xi lanh nhựa

19:40 | 16/01/2012

Mã sản phẩm 786107
Xuất sứ: Pakistan

Dùi khử sừng bằng điện

19:33 | 16/01/2012

Mã sản phẩm 744553
Xuất sứ: Pakistan

Lactoscan SA - máy phân tích sữa tiêu chuẩn

18:40 | 22/12/2011

70 (120 - lựa chọn) mẫu/giờ
Thời gian phân tích 50 giây (30 giây)
Các thông số đo lường:
Béo 0-25% (có thể lựa chọn loại 45%)
Nhiệt độ mẫu sữa (1-40°C)
Dung trọng – đến 1160 kg/m3
Hàm lượng chất khô không béo (SNF)

Lactoscan LA - Máy phân tích sữa cho phòng thí nghiệm

18:37 | 22/12/2011

70 (120 - lựa chọn) mẫu/giờ
Thời gian phân tích 50 giây (30 giây)
Các thông số đo lường:
Béo 0-25% (có thể lựa chọn loại 45%)
Nhiệt độ mẫu sữa (1-40°C)
Dung trọng – đến 1160 kg/m3
Hàm lượng chất khô không béo (SNF)

Lactoscan MCC - Máy phân tích cho điểm thu mua sữa

18:10 | 22/12/2011

70 (120 - lựa chọn) mẫu/giờ
Thời gian phân tích 50 giây (30 giây)
Các thông số đo lường:
Béo 0-25% (có thể lựa chọn loại 45%)
Nhiệt độ mẫu sữa (1-40°C)
Dung trọng – đến 1160 kg/m3
Hàm lượng chất khô không béo (SNF)
Độ đạm (Protein)
Lactose
Lượng nước cho vào sữa
Tổng lượng chất khô
pH
Độ dẫn điện (G)

Thước dây đo trọng lượng bò

15:23 | 17/11/2011

xuất xứ: Pakistan

Nhiệt kế

15:21 | 17/11/2011

Xuất xứ: Pakistan

Kim tiêm

15:18 | 17/11/2011

Xuất xứ: Pakistan

Premix

12:28 | 13/09/2011

Xuất xứ: Hà Lan