Hỗ trợ kỹ thuật

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7029 : 2002 Sữa hoàn nguyên tiệt trùng – Qui định kỹ thuật Sterilized reconstituted milk – Specification
1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sữa tiệt trùng được hoàn nguyên từ sữa bột, chất béo sữa, có/hoặc không bổ sung phụ gia.
 
 
Bạn phải đăng ký thành viên mới có thể xem và bình luận cho tin này.
Để quay trở lại trang trước  nhấn vào đây.