Hệ thống tưới

Đầu tưới phun mưa 501 & 502
Ứng dụng: tưới cho các góc tưới nhỏ, tưới với lưu lượng nước ít, liên kết ren 1/2" dương hoặc âm

Ứng dụng cho các vườn ươm, nhà lưới và nhà kính
  • Turbo hammer mechanism provides excellent water distribution uniformity and smooth operation at low pressure rate
  • Fine water droplets prevent formation of crust and drainage, providing perfect germination conditions
  • Color-coded nozzles for easy identification
  • Simple construction facilitates easy maintenance
  • Stainless-steel spring and shaft are resistant to corrosion
  • High-impact, heavy-duty plastic materials provide resistance to corrosion, chemicals and UV radiation.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Web
Catalog
501

 

 

Web
Catalog
502

 

 

501 & 502
Catalog

 

 

 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Sản phẩm khác