Dairy Vietnam Rules

DairyVietnam Co., Ltd tạo ra trang web này nhằm cung cấp sự truy cập thông tin trên mạng về công ty và các sản phẩm, dịch vụ, cơ hội mà chúng tôi cung cấp (the Service). Bằng việc truy cập và sử dụng trang này, bạn đồng ý với các nguyên tắc và điều kiện dưới đây (Term of use). Các nguyên tắc và điều kiện thêm ứng với các vùng nhất định của trang hay ứng với nội dung và sự giao dịch nhất định cũng được đăng lên những vùng nhất định của trang và ứng với những nguyên tắc sử dụng (Term of use) sau, chi phối việc sử dụng các vùng, nội dung và sự giao dịch đó. Các nguyên tắc sử dụng này, cùng với các nguyên tắc và điều kiện phụ, được nhắc tới như là “Agrement”.

DairyVietnam Co., Ltd có quyền điều chỉnh “Agrement” bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Khi các bạn sử dụng trang này theo các điều chỉnh có nghĩa là đã đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi “Agrement” như đã chỉnh sửa. Thời gian các nguyên tắc sử dụng được điều chỉnh gần đây nhất được ghi phía dưới.

 

1. Việc sử dụng trang Web

 

Bạn có thể sử dụng phần Dịch Vụ, trang Web và thông tin, hình ảnh hoặc các bài khác bạn thấy, nghe hay xem qua trang Web ( đơn lẻ hoặc toàn bộ phần nội dung ) chỉ cho mục đích cá nhân, không vì kinh doanh hoặc tìm hiểu về các sản phẩm và dịch vụ của DairyVietnam Co., Ltd. Việc truy cập vào phần Nội Dung không cho bạn quyền lợi, danh hiệu hay lợi nhuận nào cho dù bạn có tải Nội Dung nào như thế hay không. DairyVietnam Co., Ltd dành riêng toàn bộ danh hiệu và quyền sở hữu trí tuệ trong tất cả phần Nội Dung. Trừ khi được cho phép bởi bản thỏa thuận, bạn không được thay đổi, sao chép, phân phát, chuyển hay lấy bất cứ bài nào từ phần Nội Dung trên trang Web hay phần DịchVụ, trừ khi được các Nguyên tắc sử dụng cho phép.

 

2. Bản quyền

 

Bản đồ Site và phần Nội Dung được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và nước ngoài, và thuộc sở hữu của DairyVietnam Co., Ltd. Các bản quyền trong phần Nội Dung do DairyVietnam Co., Ltd hay các cơ quan được phép sử dụng trang web sở hữu. Bạn có thể tải về hay in lại phần Nội Dung chỉ cho mục đích phi thương mại, phi công cộng, cá nhân. (Nếu bạn đang truy cập trang này với tư cách là 1 nhân viên hay thành viên của bất kì công ty hay tổ chức nào, bạn chỉ có thể tải về hay in lại phần Nội Dung chỉ cho mục đích giáo dục hay phi thương mại trong phạm vi công ty hay tổ chức, nếu không phải được DairyVietnam Co., Ltd cho phép, ví dụ như trong 1 số vùng có mật mã của The Site hay trong phần những câu hỏi thường gặp.) Ngoại trừ các Hình ảnh mẫu, bạn không được phép thay đổi hay chỉnh sửa các hình ảnh hay phần Nội Dung trên the Site nếu không có sự cho phép từ DairyVietnam Co., Ltd hay nhà sở hữu bản quyền.

Các hình ảnh mẫu

Có 1 số hình ảnh mẫu trên 1 vài trang để biểu diễn tính năng của các camera và các sản phẩm khác. Bạn có thể tải về, in lại và thu thập các hình ảnh mẫu vì mục đích này nhưng không được thay đổi cấu trúc của hình ảnh hay sử dụng cho mục đích thương mại. Việc sử dụng với bất kì mục đích khác đòi hỏi phải có được sự cho phép từ DairyVietnam Co., Ltd.

 

3. Thương hiệu

 

Nghiêm cấm việc sử dụng bất cứ nhãn hiệu hay logo trên trang web mà không có sự cho phép của nhà sở hữu thương hiệu, ngoại trừ trường hợp đã được luật pháp cho phép.

 

4. Liên kết đến trang đối tác

 

Những liên kết từ trang này đến các website ngoài hay thông tin chỉ được cung cấp giúp bạn thuận lợi hơn. Nếu bạn sử dụng những liên kết này bạn sẽ ra khỏi trang web. Những đường liên kết này không bao gồm hay hàm ý tán thành, tài trợ hay giới thiệu từ DairyVietnam Co., Ltd của các đối tác, website của đối tác hay những thông tin được chứa đựng tại đó. DairyVietnam Co., Ltd không chịu trách nhiệm về những trang web như trên. DairyVietnam Co., Ltd không chịu trách nhiệm cho những website hay nội dung trên đó. Nếu bạn sử dụng những đường liên kết đến các website của DairyVietnam Co., Ltd hay những nhà cung cấp dịch vụ, bạn sẽ rời khỏi trang web, và sẽ chịu những điều khoảng sử dụng và bản quyền của những trang web đó.

 

5. Tải tập tin

 

DairyVietnam Co., Ltd không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ website sẽ bị nhiễm virus hay những mã, tập tin, hay chương trình có hại.

 

6. Sự hạn chế của trách nhiệm

 

DairyVietnam Co., Ltd sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào nhưng không hạn chế những thiệt hại trực tiếp, hay những thiệt hại phụ, hệ quả đặc biệt, minh hoạ hay những thiệt hại không trực tiếp khác nảy sinh từ (I) Việc sử dụng hay không có khả năng sử dụng trang web, dịch vụ hay nội dung. (II) Bất cứ giao dịch nào được thực hiện trên trang web. (III) Bất cứ lời phàn nàn nào về các lỗi, phần bỏ đi hay các lỗi khác trên trang web, phần dịch vụ, nội dung, thậm chí nếu DairyVietnam Co., Ltd đã được nhắc nhở vế khả năng của những thiệt hại đó. Nếu không hài lòng về trang Web, dịch vụ, hay nội dung hay với các điều khoản sử dụng, cách duy nhất là ngưng sử dụng trang web.

Bởi vì 1 số bang không cho phép việc loại bỏ hay hạn chế trách nhiệm đối với các thiệt hại, hệ quả hay các thiệt hại phụ, do đó 1 số hạn chế nói trên không áp dụng đối với bạn. Ở những bang đó, DairyVietnam Co., Ltd có trách nhiệm hạn chế và tiền bồi thường được loại bỏ đến mức tối đa cho phép nhưng không quá 100 USD.

 

7. Sự bồi thường

 

Bạn hiểu và đồng ý rằng cá nhân bạn chịu trách nhiệm về tác động của mình đối với trang web này. Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ quyền lợi và giữ sự trong sạch cho DairyVietnam Co., Ltd, các công ty mẹ, công ty con, các công ty có liên quan, công ty liên doanh, đối tác kinh doanh, các nhà chứng nhận công chứng, các người làm công, các đại lý và các nhà cung cấp thông tin trung gian đối với dịch vụ này, chống lại tất cả các lời cáo buộc, sự thất thoát, chi phí, tổn hại và tốn kém( gồm những tổn hại trực tiếp, bất ngờ, những tổn hại do hậu quả, ngoại lệ và gián tiếp ) và chi trả cho luật sư thỏa đáng, phát sinh từ việc sử dụng, sử dụng không đúng, hay không có khả năng sử dụng trang web, các dịch vụ hay nội dung hay bất kỳ sự vi phạm nào của bạn đối với thoả thuận này.

 

8. Đối với người sử dụng

 

Bạn đồng ý chỉ sử dụng website này cho các mục đích hợp pháp. Bạn đồng ý không làm điều gì nguy hại đến bảo mật của Website, không làm cho người khác không truy cập được website hay thay đổi nội dung hoặc cố truy cập vào nội dung nào không dành cho bạn. Bạn đồng ý không sử dụng website theo bất kỳ cách nào mà có thể vi phạm ảnh hưởng đến quyển lợi của các đối tác.

 

9. Thông tin cung cấp cho người sử dụng

 

DairyVietnam Co., Ltd không muốn nhận bất kỳ thông tin bảo mật và độc quyền nào từ ban thông qua website này. Bạn đồng ý rằng bất kỳ tài liệu, thông tin, hay dữ liệu mà bạn chuyển đến cho chúng tôi hoặc gởi đến website là những thông tin không bảo mật, không độc quyền.Nếu bạn cung cấp hoặc gởi bất kỳ thông tin hay tài liệu nào lên trang web phải đảm bảo bạn có quyền hợp pháp gửi các tài liệu đó và nó không vi phạm pháp luật hay bản quyền của bất kỳ cá nhân nào hay cá thể nào. Việc gửi tài liệu lên trang web cho phép DairyVietnam Co., Ltd quyền sử dụng, phân phát, biểu diễn hay tạo ra các tài liệu con từ tài liệu của bạn trên bất cứ phương tiện thông tin đại chúng, bằng bất cứ cách nào, toàn bộ hay từng phần. Đó là quyền sử dụng hợp pháp, vĩnh viễn trên toàn cầu.

 

10. Các điều khoản khái quát

 

10.1 Hoàn toàn đồng ý/ không khước từ.

Các điều khoản sử dụng này bao gồm sự đồng ý hoàn toàn của các bên về vấn đề được đề cập tới.Phần vi phạm nếu có hoặc các phần mặc định của DairyVietnam Co., Ltd sẽ không liên quan đến các vi phạm cũng như các mặc định diễn ra trước và sau đó.

10.2 Việc sửa lỗi và các điều không chính xác.

Phần nội dung có thể bị những lỗi do kỹ thuật in ấn hay các lỗi khác hay không chính xác và cũng có thể không đầy đủ hay hiện hành. Do đó DairyVietnam Co., Ltd có quyền sửa lỗi, thay đổi hay cập nhật phần Nội Dung bất cứ khi nào mà không cần báo trước. Tuy nhiên DairyVietnam Co., Ltd không đảm bảo toàn bộ các lỗi, các điều không chính xác hay bị bỏ đi đều sẽ được sửa.

10.3 Việc thi hành / Lựa chọn luật / Lựa chọn diễn đàn.

Nếu như toà án quyết định bất cứ phần nào của Bản Thỏa Thuận là không có giá trị thì điều đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản khác của bản Thỏa Thuận. Tất cả các điều khoản đó vẫn có giá trị hiệu lực. Bất cứ tranh cãi nào liên quan đến Bản Thỏa Thuận này, đến bản quyền của DairyVietnam Co., Ltd, việc sử dụng trang web hay bất kì trang web nào của DairyVietnam Co., Ltd, phần Dịch Vụ hay phần Nội Dung đều được giải quyết theo luật Việt Nam.