Quy trình nuôi bò sữa '5 không' của nông dân Hà Na...
Không thức ăn công nghiệp, không biến đổi gen, không chất kích thích tăng sữa, không chất bảo quản, ...

Phân tích & Bình luận

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam