Đàn bò sữa TPHCM giảm 35% so với năm 2014
Theo Trung tâm Khuyến nông TPHCM, tính đến nay, đàn bò sữa ở TP gần 63.000 con, giảm khoảng 35% so v...

Phân tích & Bình luận

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam