Vĩnh Thịnh đi lên bằng chính nghề nông
Về đích nông thôn mới (NTM) năm 2017, lại có cây cầu mang tên xã được thông quan, xã Vĩnh Thịnh, huy...

Phân tích & Bình luận

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam